บริการของเรา

งานซ่อมโครงสร้างแตกร้าว
งานซ่อมโครงสร้าง คาน-เสา-พื้น แตกร้าว

งานซ่อมผนังแตกร้าว
งานซ่อมผนังแตก รั่วซึม และเก็บงานตบแต่งทาสี

งานซ่อมพื้นโครงสร้างแตกร้าว
งานซ่อมพื้น โครงสร้างแตกร้าว

งานรีโนเวท ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม

งานตบแต่งภายใน

© 2015 home-renovate.com All Rights Reserved.